Åpningstider

Mandag - fredag: 08:00 – 16:00

91 00 79 49

Sentralbord
Vakttelefon utenfor åpningstid: 45 46 52 69 klokken 0630-2130

OM OSS

Eier har over 30 års erfaring fra formidling av barnepass. I 1989 ble Oslo Barnevaktformidling  stiftet og var det første firmaet i Norge som kunne tilby formidling av barnepass. Først som personlig selskap, og fra 1995 som aksjeselskap. 

Selskapet har siden 1989 opparbeidet seg spisskompetanse innenfor pass av barn gjennom formidling av vikarer til barnehager og ikke minst via drift av selskapets egne barnehager. Selskapets 19 egne barnehager, Lykketrollet barnehager består av både ordinær barnehage og familiebarnehager. 

Vi kan barnehager og vi kan  barnehagehverdagen!

I 2020 valgte selskapet å skille ut den delen som består av formidling av vikarer til barnehager til et eget selskap, -Barnehagevikarer AS 

Med vår lange erfaring innenfor barnehager vet vi hva som skal til for å få en hektisk barnehagehverdag til å gå rundt. For styrere, barnehagelærere og assistenter kan utfordringer med nok tilgjengelig personal kreve mye arbeid og utfordringer. Sykdom og annet frafall er en del av barnehagehverdagen, sånn er det bare. 

Barnehagevikarer As kan hjelpe med dette. Vi har erfarne vikarer tilgjengelig på kort varsel, vikarer som vet hva de skal gjøre og er klare til å steppe inn der det er behov. En ekstra sårbar gruppe barnehager er familiebarnehager. V har egne spesielt egnede vikarer som kan og vet hvordan familiebarnehager fungerer!  

Vi vet at varsel om sykdom, eller frafall ofte kommer sent en kveld, i helgen eller tidlig om morgenen. Da haster det å finne en erstatter. Vår vakt telefon utenom åpningstid og i helger hjelper deg med dette. 

Vi vet også at barnehagebudsjettene er trange, derfor bestreber vi å ha så lav pris som mulig med å ha lavest mulig påslag på timelønnen. Vi følger PBL`s tariffer for de barnehagene som ikke har egne høyere tariffavtaler. For disse vil likebehandlingsprinsippet gjelde. Vi tar oss av alle kostnader, feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer, pensjon og evt. sykeoppfølgning. 

For deg som barnehageeier vil en vikar fra oss, lette hverdagen uten merarbeid for deg!